//Подтверждение прав от Яндекс
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Черкаський Автомобільний завод - "Богдан"
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Черкаська Обласна Філармонія
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Обласна Дитяча Лікарня
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Хрещатик СІТІ
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Фермерський ринок

ТИЖДЕНЬ МАЙСТЕР – КЛАСІВ

Створенно admin_vlad - . Опубліковане в Досвід роботи, Методична робота, Новини Училища

ЧОГО Б ТИ НЕ НАВЧАВСЯ, ТИ НАВЧАЄШСЯ ДЛЯ СЕБЕ

4 грудня викладачем спецтехнології з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» Небилицею Д.М.  був проведений майстер – класпідсумкового уроку з теми: «Види з’днання труб».

Під час уроку учні за допомогою презентацій, гри «Брейн — ринг», виконання тестових завдань показали достатній і високий рівень знань з теми.Оцінювання діяльності учнів під час уроку проводилося методом самооцінки: учні протягом уроку заповнювали листи самооцінювання, виставляючи отримані бали за окремі види робіт. За допомогою листів

самооцінювання викладач об’єктивно і вчасно оцінив діяльність всіх учнів.

3 грудня майстер-клас майстра виробничого навчання

Герасименко В.М. розпочався з характеристики застосування ІКТ в навчально-виробничому процесі. Методична проблема над якою працює викладач: «Застосування ІКТ на уроках виробничого навчання».

Володимир Миколайович наголосив на можливостях використанні ІКТ:

-для підсилення навчального процесу

-для використання на різних етапах уроку

-для демонстрації технологічного процесу

-виведення на екран будь-якої інформації (схеми, таблиці, тощо).

Викладач за допомогою майстер-класу продемонстрував і детально обгрунтував необхідність і переваги використання ІКТ при вступному інструктажі, при повторенні матеріалу, при вивченні нового матеріалу, при вивченні правил техніки безпеки тощо.

2 грудня викладачем креслення Гриштопою П.П. був проведений майстер-клас; методична проблема: «Міжпредметні зв’язки на уроці креслення».

Павліна Петрівна представила як в процесі викладання предмету здійснюється міжпредметний зв’язок, який забезпечує єдиний підхід і правильне визначення ролі викладачів та взаємозв’язок  спецтехнології, матеріалознавства, математики та  виробничого навчання у формуванні знань, умінь і навичок майбутніх кваліфікованих робітників. Викладачем розроблено дидактичний матеріал, який складено відповідно до професій і, виконуючи завдання з креслення, учні враховують особливості технологічних процесів, технічних властивостей  матеріалів тощо.

1 грудня викладач історії Галяс А.М. розпочала майстер-клас зі слів В.Сухомлинського : «… Ви – один зі скульпторів, який творить людину майбутнього».

Викладач зупинилася на формах і методах особистісно-орієнтованого навчання, які спрямовані на оволодіння знаннями, навичками та вміннями; на розвиток розумових і фізичних здібностей; формування рис, необхідних для повноцінного життя та майбутньої професійної діяльності учня.

Алла Михайлівна розповіла про методику  проведення словесних методів навчання ; самостійної роботи. Розкрила особливості та основні принципи роботи за опорними конспектами; показала правила складання та умови використання тестових завдань. У своїй викладацькій діяльності

Галяс А.М. використовує інтерактивне навчання як одну із форм пізнавальної діяльності учнів. Викладач зупинилася на таких формах інтерактивного навчання як робота в групах, «Мозковий штурм»,рольові ігри; «Мікрофон».

Відповідно до плану роботи Школи ППД та з метою підвищення кваліфікації педагогів навчального закладу, поширення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих колег з 30 листопада по 4 грудня о 15.00 в ліцеї проводяться майстер-класи викладачів: Ткач Л.А., методична мета: «Компаративний метод навчання  на уроках зарубіжної літератури»; Галяс А.М., методична мета: «Особистісно орієнтоване навчання на уроках історії»; майстрів виробничого навчання: Казаков В.О., методична мета: «Використання дидактичного матеріалу на уроках виробничого навчання»; Герасименко В.М., «Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом використання ІКТ»; Гриштопа П.П., методична мета «Міжпредметні зв’язки на уроках креслення».

30 листопада викладач зарубіжної літератури Ткач Л.А. провела майстер-клас з теми: «Еволюція образу Раскольнікова і розвінчання теорії сильної особистості, «надлюдини». Методична проблема: ««Компаративний метод навчання  на уроках зарубіжної літератури». Під час проведення уроку викладач використовувала такі форми і методи як робота з текстом, вирішення проблемних питань, робота за опорно-логічною схемою «Теорія Раскольнікова – від філософії до практичного застосування», робота з текстом;творча дослідницька робота — побудова логічного ланцюжка: «Еволюція образу Раскольнікова» ,бесіда за уривками з фільму «Злочин і кара», крім того викладач ознайомила присутніх із засадами компаративного аналізу, методом його проведення; обґрунтувала доцільність використання порівняльної таблиці: «Анатомія злочину», де порівнювалися головні образи творів Стендаля «Червоне і чорне » — Жульєн Сорель; Ф.Достоєвського «Злочин і кара» — Р.Раскольніков; В.Стефаник «Новина» — Гриць Летючий

1