//Подтверждение прав от Яндекс
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Черкаський Автомобільний завод - "Богдан"
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Черкаська Обласна Філармонія
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Обласна Дитяча Лікарня
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Хрещатик СІТІ
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Фермерський ринок

ЗВІТ директора ДНЗ «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій» за 2016 -2017 навчальний рік

Створенно admin - . Опубліковане в Абітурієнтам

МОЛОЦИЛО Валентини Олексіївни

Підготовка учнів в училищі здійснюється відповідно до Державного стандарту повної загальної середньої освіти та «Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників професійно-технічних навчальних закладах» (наказ МОНУ №947 від 13.10.2010) .

Враховуючи індивідуальні освітні потреби учнів, варіативна складова передбачає додаткові заняття з предметів інваріантної складової – консультації, індивідуальні заняття, проведення гурткової роботи. Консультації проводяться педагогічними працівниками (відповідно до наказу №342 від 29.08.2016 «Про розподіл консультацій між педагогічними працівниками») за окремим графіком. З метою поглибленого вивчення предметів, формування сталих творчих здібностей  в училищі працюють предметні гуртки, проводиться  індивідуальна консультативна робота. В училищі матеріально-технічна база відповідає умовам варіативності. Кабінети, на базі яких проводиться навчання, мають необхідне матеріальне оснащення, підключені до системи Інтернет.

У 2016-2017 році педагогічний колектив училища працював над проблемою «Створення практико-орієнтованого навчального середовища для якісної підготовки кваліфікованих робітників». Для успішного вирішення цієї проблеми в училищі працюють методичні комісії, які об’єднані за напрямками навчально-професійної підготовки і працюють над впровадженням у навчальний процес інтерактивних, інформаційно — комунікаційних технологій; особистісно-орієнтованого навчання; досягнень сучасних виробничих матеріалів і технологій.

З метою підвищення професійної майстерності та залучення педагогічних працівників до науково-дослідницької роботи в училищі працювали творчі групи:

- з поглибленого вивчення  сучасних досягнень будівельного виробництва та впровадження їх у навчально-виробничий процес(кер. Фурман О.Я.);

- з організації вивчення та реалізації в навчально-виховному процесі індивідуальної методичної проблеми (кер.Наумейко Н.В.). Результатом роботи творчих груп є поглиблене вивчення  поставлених проблем та впровадження їх у практику а також науково-пошукова робота результатом якої є розроблені:

- методичний посібник «Компаративний аналіз на уроках зарубіжної літератури»; методичний посібник з розробками уроків  з використанням інтерактивних технологій «Тіла обертання»;

- збірник контролюючих завдань з електротехніки; збірник дидактичних матеріалів з креслення;

- посібник «Технологія монтажу санітарно-технічних систем та устаткування фірми «Акватерм»;

- методичний посібник «Комплексні системи сухого будівництва (з використанням матеріалів ТДВ Сініат)».

Робота «Школи молодого майстра» (10 засідань,кер.Фурман О.Я.) та «Школи молодого викладача» (10 засідань, кер.Ткач Л.А.)  направлена на забезпечення підвищення рівня фахової майстерності малодосвідчених педагогічних працівників. На засіданнях Школи розглядалися питання методики впровадження та використання сучасних інноваційних педагогічних технологій.

З метою підвищення кваліфікації педагогів навчального закладу, формування і удосконалення педагогічної майстерності на базі методичного кабінету працює школа «Передового педагогічного досвіду». Результатом роботи Школи є впровадження передового педагогічного досвіду: Галяс А.М.- особистісно орієнтоване навчання; Ткач Л.А. – компаративний аналіз; Молоцило В.О. – активізація розумової діяльності учнів на уроках теоретичного і виробничого навчання; Казакова В.О. – використання сучасних будівельних технологій  професії монтажник гіпсокартонних конструкцій; Герасименко В.В. – впровадження у навчально-виробничий процес сучасних матеріалів і технологій  професії монтажник санітарно-технічних систем і устаткування педагогічними працівниками училища.

У 2016-2017 навчальному році на педагогічну виставку «Профтехосвіта Черкащини» педагогічними працівниками були представлені роботи з впровадження у навчально-виробничий процес інноваційних педагогічних технологій. За результатами виставки Дипломами Черкаської обласної державної адміністрації були нагороджені у номінації «Професійна підготовка» — Кузіна М.С.; у номінації «Загальноосвітня підготовка» — Галяс А.М. Робота Галяс А.М. також була відзначена і на  педагогічній виставці «Зернини педагогічного досвіду» серед  педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів.

У2016-2017 навчального року в училищі були проведені обласні методичні засідання педагогічних працівників професійно-технічних навчальних закладів, а саме:

- з фізичної культури і здоров’я: «Розкриття взаємозв’язку уроків фізичної культури з майбутньою професією у системі професійно-технічної освіти». З доповіддю на тему «Організація процесу фізичної підготовки в закладах професійно-технічної освіти» виступив керівник фізичного виховання училища Руденко Є.В.;

- з природничо-математичних предметів:«Відображення динамічних процесів у житті людини та у задачах прикладного і професійного змісту». Відкритий урок з фізики на тему «Трансформатори. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму», з використання інформаційно-комунікаційних технологій та інтерактивних технологій провела Чумак Ж.Д. Викладач  Підберезня Н.О. провела засідання математичного гуртка «Родзинка» на тему «Математика і мистецтво»;

- з англійської мови «Ситуативно обумовлене навчання діалогічного мовлення на уроках іноземної мови».  Викладач англійської мови Лаур Л.Г. провела урок з використанням інтерактивних технологій на тему: «Квітникарство — це не професія, а покликання».

Викладач української мови і літератури Наумейко Н.В. одержала ІІ-е місце у міському конкурсі з номінації «Учительські нариси», про воїнів АТО.

Протягом 2016 /2017 н.р., у рамках функціонування Міжрегіонального центру проведено низку практичних та семінарських занять для учнів, майстрів виробничого навчання як училища, так і майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів області, які здійснюють підготовку робітничих кадрів.

Так, впродовж І-го семестру для учнів професій: «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», «Штукатур», «Маляр» соціальними партнерами, представниками ДП «ГЕРЦ», ТОВ «КАН», корпорації «УПОНОР», ПП «ЗІП» ТМ «Тріора» та «Фабрики будівельних сумішей БудМайстер» проведено 6 семінар та 7 майстер-класів.

Окрім цього відбулися і семінарські заняття для учнів професії   «Маляр» та професії  «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» відповідно представниками ПП «ЗІП» та ТОВ «КАН».

Але навчати учнів, це означає бути самому сучасно обізнаним, мати ґрунтовні фахові знання. Саме переслідуючи таку мету компанія «ГЕРЦ Україна» провела технічні семінари, участь у яких брали майстри в/н Герасименко В.М., Небилиця Д.М. та учень групи №5 Бондаренко Максим.

Майстер в/н Герасименко В.М. введений Міністерством освіти і науки України до складу робочої групи щодо оновлення навчальних посібників для учнів ПТНЗ з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» у рамках українсько-швейцарського проекту «Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні».

Майстер в/н Казаков В.О. пройшов курси підвищення кваліфікації за програмою німецької професійної освіти «Опоряджувальні роботи» українсько-німецького проекту «Професійна освіта в будівельній галузі України».

З метою виявлення та підтримки обдарованої молоді, поглиблення професійних знань, удосконалення умінь і навичок учнів,  розвитку творчої активності учнів щорічно в училищі  проводяться конкурси фахової майстерності з усіх професій. Заздалегідь в навчальних групах були проведені відбіркові тури за результатами контрольних, перевірочних та пробних кваліфікаційних робіт. З кожної групи було відібрано по три  учасники, які подали  заявки на участь у конкурсах в оргкомітет училища.

Учасники конкурсів з певних професій  пройшли теоретичний тур (завдання теоретичного туру містило 50 тестових питань з предметів «Матеріалознавство», «Охорона праці», «Спецтехнологія») та  виконали завдання практичного туру.  Всі учасники справилися з завданнями.

Найкращі учні представляли  училище на обласних, Всеукраїнських та міжнародних конкурсах з різних професій.

Так, у 2016-2017 навчальному році в училищі мали місце заходи, а саме:

з12 по 16 грудня 2016 року, в рамках проведення Тижня «Майданчик фахової майстерності»,  пройшли конкурси фахової майстерності з професій «Штукатур»,  «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»,  «Муляр».

з 01 по 06 березня 2017 року відбувся конкурс фахової майстерності з професії «Маляр» для учнів 2-го та 3-го курсів;

17-18 квітня 2016 року пройшов училищний етап Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE».

З 31 жовтня по 2 листопада 2017 року учень нашого училища Мамуня Дмитро брав участь у першому Міжнародному конкурсі професійної майстерностіWorldSkillsUkraine, який  пройшов за підтримки Міністерства освіти та науки України.

З 01 жовтня 2016 року на базі навчальних майстерень для підвищення професійного рівня учнів, розвитку спрямованості учнів училища до технічної творчості, зацікавленості у вибраній професії, уміння самостійно виконувати нові технічні і технологічні завдання, вибрати і обґрунтувати найбільш раціональні технологічні процеси організована робота гуртків технічної творчості.

Навчальна позаурочна робота направлена на розвиток творчих здібностей учнів, поглиблення знань з предметів, формуванню пізнавальної діяльності проводиться за такими формами роботи: предметні тижні, консультації якгрупові так  і індивідуальні, гурткова робота. Результатом позаурочної роботи у 2016-2017 навчальному році є виготовлення учнями фізичного  гуртка (кер.Чумак Ж.Д.) діючого макету «Альтернативні джерела енергії». На обласний етап відділення МАН у цьому році була представлена робота з математики (кер. Підберезня Н.О.) учня групи 10 Туркіна Костянтина «Магічні квадрати».  На Всеукраїнський конкурс з математики «Кенгуру» — учнів Поліщука Олексія, Сажієнка Олександра, Азаронока Дмитра, які отримали відповідні сертифікати. У Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Пазл» брали участь Халявіна Надія, Комендант Аліна, Сіляєв Сергій.

Учні училища є активними учасниками  предметних тижнів. Брали участь у проведенні:

-  конференцій: «Здобутки і прорахунки УЦР у державотворчому процесі», «Видатні жінки — хіміки», «Математика та мистецтво»,

-  тематичних масових заходів: «Подорож у світі фракталів», «М.Грушевський – символ всеукраїнського національного єднання», «Шлях до Тараса», «Основи правового статусу громадян», «Від кирилиці до сучасної української мови».

За підсумками останнього конкурсу «Стежками історичної спадщини регіону» (кер.Наумейко Н.В., Галяс А.М.)  у номінації «За кращий проект про талановитих земляків» диплом І-го ступеня отримав Олефіренко Андрій, учень групи №4.

Впродовж навчального року в училищі два рази на місяцьфункціонували гуртки технічної творчості, які проводили майстри виробничого навчання згідно з графіком, а саме: «Квітникар» ( кер.Білик Л.В.),„Прогрес” (кер. Шоколенко Н.В.), «Я-монтажник» ( кер.Герасименко В.М.),„Світ  кімнатних рослин” ( кер.Завальнюк Л.В.),«Моя справа-зварювання» (кер.Мельниченко Д.Г.),«Монтажник-справа життя» (кер.Казаков В.О.),«Квіти» (кер.Кльоб Л.В.),«Я сантехнік»(кер.Небилиця Д.М.).

Під час гурткової роботи учні удосконалювали практичні вміння,  навички та розвивали індивідуальні здібності.

Результатом діяльності учнів на гуртках технічної творчості  став набутий комплекс якостей творчої особистості, а саме:

• розвинена розумова активність;

• поява прагнення добувати знання і формувати уміння для виконання практичної роботи;

• самостійність у прийнятті рішення поставленої задачі;

• працьовитість;

• винахідливість

Забезпечення моніторингу та прогнозування потреб ринку праці регіону у робітничих кадрах з метою відповідного формування контингенту учнів, слухачів професійно-технічного навчального закладу є одним із напрямків діяльності керівника.

Так, з метою формування регіонального замовлення на підготовку робітничих кадрів у 2016 році маркетинговою комісією училища було проведено моніторинг ринку праці міста Черкас та Черкаської області. Упродовж серпня – жовтня 2016 року проведено опитування  роботодавців  будівельної галузі. Загальна кількість опитаних роботодавців дала підстави зробити репрезентативні прогнозуючі висновки щодо об‘ємів потреби на ринку праці, оцінити якісні потреби у кадрах для будівельної галузі, а також заключити довготривалі угоди з 7-ми потужними підприємствами щодо підготовки кваліфікованих робітників за 6 комбінованими професіями загально-будівельної галузі у кількості 486 осіб. (Дані у табл.)

На підставі моніторингу ринку праці, укладених з роботодавцями угод сформовано регіональне замовлення робітничих кадрів та видано наказ по училищу від 03.11.2016 № 522 «Про формування регіонального  замовлення на підготовку робітничих кадрів».

На базі повної загальної середньої освіти-60 осіб:

-     монтажник гіпсокартонних конструкцій; лицювальник-плиточник- 30 осіб;

-     монтажник санітарно-технічних систем і устаткування; електрозварник ручного зварювання-30 осіб;

На базі базової  загальної середньої освіти-120 осіб:

- муляр; електрозварник ручного зварювання-30 осіб;

-  штукатур; лицювальник-плиточник; маляр-60 осіб;

- монтажник санітарно-технічних систем і устаткування; монтажник гіпсокартонних конструкцій-30 осіб.

На базі спеціальної  загальної освіти-15 осіб:

- штукатур; маляр-15 осіб.

З метою забезпечення належних умов навчання керівником закладу вжиті заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу. Так,  протягом  2016-2017 навчального року зусиллями учнів та майстрів виробничого навчання виконані ремонтні роботи на сходовій клітині корпусу майстерень, у кімнатах гуртожитку та продовжуються роботи над  створенням сучасного кабінету та виробничої майстерні з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

Створений та відкритий у грудні 2016 навчально-практичний центр з професії «Маляр» за технологіями торгової марки «ТРІОРА». Центр оснащений стаціонарними та мобільними робочими місцями, інструментами, зразками опорядження поверхонь, наочними матеріалами.

У квітні 2017 розпочав роботу навчально-практичний центр сантехнічного обладнання і устаткування на вимогу Уряду щодо модернізації професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування». Центр оснащений сучасним обладнанням, матеріалами і інструментами. Завдячуючи соціальним партнерам ДП «ГЕРЦ» та ТОВ «КАН» має діючі лабораторні стенди для проведення лабораторних робіт, фірмі «ГРОЕ» — діючий стенд різновидності сучасної санітарно-технічної інсталяції.

Для зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу використовувались кошти, які заробили учні закладу під час виробничого навчання та виробничої практики. Роботодавці забезпечували їм оплату праці згідно з встановленими умовами оплати праці. Нараховані учням кошти перераховувалися на розрахунковий рахунок закладу у встановленому порядку.

До учнів кожної навчальної групи було доведено план виробничої діяльності на квартал. Виконання плану виробничої діяльності в цілому за навчальний рік виконано.

Відповідно до  завдань бізнес-плану на 2016 рік та 2017 рік, під час виробничого навчання та виробничої практики, навчальний заклад займався виготовленням продукції, наданням послуг населенню та організаціям і  отримав доходи з виробничої практики.

З липня 2016 по квітень 2017 року учнями закладу зароблено на будівельних об’єктах  міста і області  370,18  тис.грн.

Вагомий внесок у поповнення спеціального фонду внесли майстри виробничого навчання Герасименко В.М., Кльоб Л.В., Казаков В.О.

За друге півріччя фінансового 2016 року та  6 місяців 2017року училище профінансовано згідно з кошторисом та лімітними призначеннями, а саме: сума фінансування становить 7735,3 тис. грн.. Заробітна плата відповідно до  штатного розпису становить 6645,1 тис. грн., в тому числі, згідно зі ст..57 Закону України  «Про освіту». педагогічним працівникам виплаченаматеріальна допомога на оздоровлення у сумі 56 тис.грн., в т.ч. за рахунок осінньої субвенції — 25,5 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету — 30,5 тис. грн. Стипендія становить 1413,5 тис. грн, придбання продуктів харчування для учнів з числа дітей-сиріт — 327,3 тис. грн, фактичне використання комунальних послуг обраховується сумою у  1418,6тис. грн.

Станом на 01.06.2017 стипендія учням училища та заробітна плата співробітникам виплачена в повному обсязі, дебіторської та кредиторської заборгованості немає.

За рахунок державних коштів у сумі 628,5 тис. грн. було придбано основні засоби та малоцінні матеріальні цінності та матеріали для навчальних цілей для навчального центра з професії «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування».

За рахунок коштів місцевого бюджету було придбано будівельні, електротехнічні матеріали, господарські товари на суму 125,5 тис. грн. На суму 92,9 тис. грн. були придбані матеріальні цінності, а саме телевізор, комп’ютери, меблі для навчальних майстерень.

За рахунок коштів спеціального фонду на суму 139,3 тис. грн. були придбані будівельні матеріали для проведення ремонтних робіт навчальних майстерень, меблі, сантехнічні матеріали, канцтовари, інструменти, посуд для їдальні та інший інвентар для забезпечення ефективного навчального процесу.

Навчальний заклад тісно співпрацює з Черкаським державним технологічним університетом, Тальнівським будівельно-економічним коледжем, Ржищівським індустріально-педагогічним технікумом, Харківським індустріально-педагогічним технікумом, Уманським державним педагогічним університетом ім. П.Г. Тичини щодо забезпечення навчального закладу майстрами виробничого навчання та Черкаським національним університетом ім. Богдана Хмельницького щодо забезпечення викладачами.Підтримується актуальна інформація в центрі зайнятості про наявні вакансії навчального закладу.

Молодим майстрам та викладачам надається методична допомога шляхом функціонування шкіл молодого майстра та викладача. Заклад сприяє та допомагає молодим спеціалістам розвиватися та підвищувати фаховий рівень. Педагогічні працівники, за потреби, забезпечуються місцем проживання в гуртожитку.

Виховний процес в 2016-2017 н.р. здійснювався згідно з річним планом роботи педагогічного колективу на 2016-2017 н.р. та відповідно до Примірного положення про організацію виховної роботи в професійно-технічних навчальних закладах Міністерства освіти і науки України від 16.04.2002  №257, рекомендацій управління освіти і науки Черкаської обласної державної адміністрації, департаменту освіти і гуманітарної політики Черкаської міської ради та навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Черкаській області. Впродовж усього процесу навчання здійснювалось національно-патріотичне, військово-патріотичне, морально-правове,художньо-естетичне, трудове, фізичне виховання, проводилась активна робота щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу та безпеки життєдіяльності.

Протягом навчального року було проведено цілий ряд позаурочних загально училищних заходів: перший урок «Щоб у серці жила Україна»,уроки мужності, години пам’яті, скорботи, лінійки-реквієм, інформаційно-пізнавальні просвітницькі виховні години (до Дня партизанської слави, до Дня визволення України від фашистських загарбників, до Дня гідності та свободи, до Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій в Україні, до роковин трагедії Бабиного Яру, до річниці визволення м. Черкас від фашистських загарбників, до 75- річчя пам’яті жертв примусового вивезення населення України до Німеччини, до Дня Соборності, до Дня пам’яті героїв Крут, до Міжнародного Дня пам’яті жертв Голокостів, фестиваль «Пам’ять єднає покоління», до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших краї, пам’яті Героїв Небесної Сотні, воїнів АТО, до Дня вшанування учасників АТО, до роковин Чорнобильської трагедії, до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Європі).

Тричі на рік проводилися тижні правових знань ( ДО Дня юриста, до Міжнародного Дня прав людини, до Міжнародного жіночого Дня), в проведенні яких активу участь брали представники державних установ та громадських організацій.

Проводилися літературно-музичні композиції (до Дня працівників освіти, до Дня української писемності та мови у рамках проведення Тижня української мови та писемності, до Міжнародного Дня рідної мови,«Шевченкові березини», до Міжнародного Жіночого дня , до Дня Святого Валентина).

У рамках здійснення фізичного виховання було проведено: Олімпійський урок, спортивне свято до Дня фізичної культури і спорту, спортивно-розважальні ігри до Дня Покрови, Українського козацтва, захисника України, художньо-театрилізовані  спортивні змагання «Ну-мохлопці» до Дня збройних Сил України, турніри з волейболу, баскетболу, міні-футболу, тенісу, а в гуртожитку — з шахів, шашок, тенісу, Дарсу, силових видів спорту.

Планом  проведення профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу життя та безпеки життєдіяльності було передбачено і проведено: тренінги волонтерами Всеукраїнської мережі ЛЖВ (до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДОМ), а волонтерами Черкаської благодійної організації “Від серця до серця” було охоплено 146 учнів, 8 учнів з яких отримали сертифікати як юні-тренери.Налагоджена тісна співпраця з комунальним некомерційним підприємством “ Третя міська поліклініка” Черкаської міської ради, медпрацівники якої є частими гостями училища.

Також було проведено тиждень безпеки життєдіяльності, сприяння здоровому способу життя та пропаганди психічного здоров’я (до Всесвітнього Дня здоров’я),  тиждень охорони праці (до Всесвітнього Дня охорони праці) та  тижні безпеки дорожнього руху.

Незважаючи на відсутність фінансування з боку держави в 2016-2017 році значна увага приділялась соціальному захисту, збереженню та зміцненню здоров’я учнів та працівників. Усі учні, які потребували житла забезпечені безкоштовно ліжко-місцями в гуртожитку та отримували стипендію. У навчальному закладі та на виробництві для учнів та працівниківбули створені  безпечні умови праці.

Учням, які мають складні  матеріальними умовами в сім’ях надається матеріальна допомога за рахунок стипендіального фонду.

Протягом року 8 учнів зміцнили своє здоров’я у Черкаському обласному дитячому кардіоревматологічному санаторії «Городище», Черкаському обласному дитячому санаторії «Сосновий бір» та в дитячому протитуберкульозному санаторії «Руська Поляна».

Проти дифтерії та правця було про вакциновано 60 учнів.

Проводилася значна індивідуальна робота з учнями училища та їхніми батьками, налагоджена тісна співпраця з обласним наркодиспансером, громадськими організаціями, у навчальних групах систематично проводилися години психолога.

Учні та працівники приймали протягом року активну участь у спортивних святах та турнірах.

Усі працівники училища проходять щорічний медичний оглядза власні кошти,  із за відсутності фінансування.

В училищі функціонує їдальня на 120 місць, яка забезпечена технологічним обладнанням і меблями. Учні забезпечувалися одноразовим харчуванням за рахунок власних коштів та за рахунок коштів, які надавалися їм зі стипендіального фонду як допомога на харчування.

Працівники училища за бажанням забезпечувалися одноразовим харчуванням за власні кошти.

Протягом навчального року одноразовим харчуванням за бюджетні кошти були забезпечені учні з малозабезпечених сімей та учні-інваліди.

В училищі функціонує медичний кабінет, ізолятор з необхідним медичним обладнанням. Медичний контроль за станом здоров’я дітей та працівників здійснює медичний працівник від комунального некомерційного підприємства “ Третя міська поліклініка ” Черкаської міської ради.

Надзвичайно важливе місце в роботі педагогічного колективу займає соціальний захист учнів, у тому числі сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебувають під опікою. Кількість дітей означених категорій впродовж навчального року  в училищі нараховувалося 34.Усі вони своєчасно отримували стипендію, харчування та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства, були безкоштовно забезпечені ліжко-місцями в гуртожитку.

У лютому місяці 2017 року з даної категорії закінчило навчання 7 учнів, які  працевлаштовані.

Відповідно до чинного законодавства протягом 2016-2017 року категорійні учні отримали:

- щорічної допомоги за рахунок стипендіального фонду на суму 4624,00 грн.

- матеріальної допомоги на придбання навчальної літератури на суму 6531.00 грн.

- матеріальної допомоги для придбання предметів гардероба та текстильної білизни на суму 7288,75 грн.

- матеріальну допомогу при працевлаштуванні на суму 71960,00 грн.

На жаль вже котрий рік державою не фінансується оздоровлення таких учнів.

За активну участь у громадському житті училища, художній самодіяльності, конкурсах учні нагороджуються грамотами, дипломами та отримують грошові премії за рахунок стипендіального фонду.

В училищі, з метою активної протидії дитячій злочинності, проводилась активна робота спрямована на психолого-педагогічну профілактику негативних явищ та правопорушень серед учнівської молоді. Правовиховна робота в училищі здійснювалася відповідно до розроблених заходів щодо попередження правопорушень, плану роботи з важковиховуваними учнями та плану спільних заходів училища, відділу кримінальної поліції, служби в справах дітей попередженню правопорушень серед учнів на 2016-2017 н.р., Плану заходів щодо виконання Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

У плані проведення просвітницької діяльності традиційно, тричі на рік, проводились тижні правових знань, в проведенні яких активну участь взяли представники державних та громадських організацій.

Вже четвертий навчальний рік поспіль не зафіксовано фактів скоєння злочинів учнями училища.

Активну участь у проведенні різних позаурочних заходів брали представники державних установ, громадських організацій, з якими училище тісно співпрацює вже не один рік, а це зокрема:

-  Служба в справах дітей Черкаської міської ради,

-  сектор кримінальної поліції Черкаського міського відділу поліції,

-  Черкаський міський центр соціальних служб у справах сім’ї, дітей та молоді,

-  міське та обласне управління юстиції,

-  кримінальна виконавча інспекція

-  Черкаський обласний наркологічний диспансер,

-  Черкаська благодійна організація “Від серця до серця”,

-  комунальне некомерційне підприємство “Третя міська поліклініка ” Черкаської міської ради,

-  представництво Українського козацтва в Черкаській області,

-  Черкаська міська спілка воїнів-інтернаціоналістів

-  Черкаська міська спілка учасників АТО,

-  Навчальний центр прикордонної служби “Оршанець».

Адміністрація закладу ретельно розглядає та аналізує звернення громадян з питань діяльності навчального закладу. Миттєво реагує назауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою та піклувальною радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

Директор                                                    В.О.Молоцило