//Подтверждение прав от Яндекс
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Черкаський Автомобільний завод - "Богдан"
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Черкаська Обласна Філармонія
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Обласна Дитяча Лікарня
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Хрещатик СІТІ
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Фермерський ринок

МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СПІВПРАЦІ З СОЦІАЛЬНИМИ ПАРТНЕРАМИ

Створенно admin_vlad - . Опубліковане в Навчально-практичні центри, Новини соціальних партнерів, Новини Училища

(З досвіду роботи).

Директор училища В.О. Молоцило

   Підготовка кваліфікованих робітників – актуальна проблема ХХІ століття, яка набуває сьогодні особливого значення.

   Тенденції розвитку освіти в Україні зумовили необхідність впровадження інноваційних процесів в освітній системі, заміну старих шаблонних освітніх моделей новими, нестандартними, творчими, прогресивними і водночас дієвими та адаптованими до сьогодення.

   Поступальний розвиток економіки України неможливий без належного забезпечення підприємств кваліфікованою робочою силою. На сучасному етапі соціально-економічних перетворень в Україні кадрове забезпечення галузей економіки відбувається з урахуванням змін на ринку праці відповідно до принципу регіоналізації, на запити населення та вимоги до якості робітничого потенціалу. Безумовно, головну роль у вирішені цього завдання відіграє професійно-технічна освіта, оскільки саме ця ланка глибоко інтегрована в економіку.

   Ситуація на ринку праці України сьогодні диктується роботодавцем, який справедливо вимагає, щоб професійно-технічні навчальні заклади давали учням такий рівень знань та умінь, який відповідав би сучасним вимогам. Зі свого боку, професійно-технічні навчальні заклади також ставлять перед роботодавцями питання про те, що підготовка кваліфікованого робітника – проблема спільна і потребує комплексного вирішення.

   Сьогодні без підтримки й тісного зв’язку з виробництвом професійно-технічний навчальний заклад не в змозі забезпечити підготовку сучасного, обізнаного з новітніми технологіями фахівця. І тому виробництво повинно сприяти розвитку, оновленню матеріальної бази ПТНЗ, надавати робочі місця для проходження виробничого навчання та виробничої практики учнями і спільно вирішувати інші аспекти зазначеної проблеми.

   По суті висвітлення порушених питань зупинюся на навчальному закладі, керівником якого є – Черкаському вищому професійному училищі будівельних технологій, яке без малого не 50 років здійснює підготовку кваліфікованих робітників для будівельно галузі як міста, так і області в цілому.

   Підготовка фахівців  проводиться за професіями: «маляр», «штукатур», «лицювальник-плиточник», «муляр», «електрозварник ручного зварювання», «монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», «монтажник гіпсокартонних конструкцій» у різних комбінаціях.

  Здобуваючи професію, значна частина учнів зацікавлена в тому, щоб стати хорошими фахівцями, про що свідчить їхня наполегливість у навчанні, характеристики виробничників та інші показники. Під час проходження виробничої практики учні отримують пропозиції від виробництв стосовно працевлаштування.

   У сучасних умовах розвитку суспільства підприємствам різних форм власності потрібна не горезвісна робоча сила, а кваліфіковані, технічно грамотні, законослухняні, професійно підготовлені молоді фахівці з високою культурою та відповідним рівням комунікабельності. Все це вимагає кропіткої повсякденної роботи педагогічних працівників. І реалізацію поставлених завдань ми вбачаємо за умови тісної співпраці з соціальними партнерами.

   Що ж таке соціальне партнерство?

   Становлення й розвиток соціального партнерства, як нового явища громадського життя, виникло на початку 50-их років ХХ сторіччя, коли за партнерами, що представляють світ праці, були законодавчо закріплені права для захисту інтересів трудящих. Найбільший розвиток соціальне партнерство одержало в сфері професійної освіти сучасної України

   Його мета — підвищення якості професійної підготовки, задоволення поточних і перспективних потреб у висококваліфікованих фахівцях. Для досягнення вказаної мети необхідно вирішити ряд завдань, серед яких:

 - визначити напрями взаємодії соціального партнерства у підготовці робітничих кадрів;

- обґрунтувати потребу у розвитку матеріально-технічної бази навчального закладу;

- впроваджувати в професійну підготовку учнів передові прийоми і методи організації праці, новітні технології, сучасні матеріали і обладнання.

   Стратегічні завдання модернізації освіти мають бути досягнуті тільки в процесі постійної взаємодії системи освіти з зацікавленими соціальними партнерами.

   У 2000 році Кабінетом Міністрів України прийнята постанова «Про розвиток соціального партнерства в сфері початкової професійної освіти», і це сприяло закладам професійної освіти розширити простір соціального партнерства, але обмежувався він  лише роботодавцями: вони визначали потребу у робітничих кадрах, залучалися до процедури перевірки знань, професійних умінь і навичок учнів випускних груп. З іншої сторони, роботодавці не завжди висловлювали свої вимоги до професії, не брали участі в уточненні освітніх програм при підготовці фахівців. Основною вимогою роботодавця як у 2000, так і нині, є негайне забезпечення підприємства робітничими кадрами високої кваліфікації. Однак, соціальне партнерство в такому прояві для навчального закладу  було малозначимим.

   У 2008 році Кабінет Міністрів України затверджує Комплексний план заходів з розвитку освіти в Україні на період до 2011 року, окремі з яких передбачали створення на базі державних професійно-технічних навчальних закладів центрів професійно-технічної освіти для впровадження інноваційних технологій з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітничих кадрів.

   У грудні 2010 року на  базі училища (на той час – ПТУ №15) був створений регіональний навчально-практичний центр сучасних будівельних технологій.

   Шляхом створення навчально-практичних центрів міністерство передбачало реалізацію завдань щодо практичної підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів, впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням сучасного обладнання, інструментів і матеріалів.

  І розпочався шлях пошуку соціальних партнерів, які б сприяли підвищенню якості підготовки фахівців до рівня, що перевищує освітній стандарт; освоєнню нових способів мотивації та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів; ознайомленню з новими технологіями і сучасними матеріалами будівельної індустрії.

   Соціальне партнерство в навчальному закладі – це унікальний підхід до розвитку співтовариства й людських ресурсів. Він фокусується на служінні інтересам навчального процесу, сприяє позитивним змінам та вдосконаленню роботи педагогічного колективу у середовищі, що швидко змінюється.

   Першим зовнішнім соціальним партнером навчального закладу (2010 рік)  стало ТОВ «КАН» — українське представництво відомого польського виробника сучасних систем опалення і водопостачання KAN Sp. z.o.o.

  Вийти на фірму, зацікавити їх у необхідності партнерства було не просто. Однак, наполегливість моя, як керівника, бажання впровадити у навчальний процес щось нове і перспективне дало початок співпраці — ми, як заклад, отримати логотип фірми. А  далі самостійно вивчали можливості фірми, їх матеріали і поступово, під час вивчення окремих тем, акцентували увагу учнів на матеріалах фірми, зазначаючи їх перевагу над вітчизняними. І це дало результат: у нас, як партнерів, які мають бажання удосконалюватися, повірили – уклали Угоду про співпрацю. Семінари, лекції, майстер-класи – це ті форми роботи фірми «КАН», які стали уже невід’ємною складовою навчально-виробничого процесу нашого навчального закладу.

1

Система KAN-therm дозволяє монтувати санітарно-технічне обладнання для гарячого і холодного водопостачання, радіаторного опалення і опалення з нагрівальними елементами у підлозі і стінах, підігрів відкритих поверхонь, протипожежних та інших спеціальних систем, знання яких є важливими для учнів, які здобувають професію «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування».

Працюючи з фірмою «КАН» ми розуміли, що наша співпраця не повинна обмежитися лише одним соціальним партнером. Ми  уже тоді розуміли, що будівельна галузь — це рушій економіки країни, яка рано чи пізно  змушена буде опановувати досвід міжнародних організацій з удосконалення будівельної діяльності, і ми, як заклад будівельного профілю, повинні володіти інформацією про асортимент сучасної будівельної продукції, цікавитися новинками, знати і вміти їх впроваджувати на уроках виробничого навчання.

   Переслідуючи саме таку мету, впродовж 2012-2015 років, коло соціального партнерства розширилось із-за співпраці з ДП «ГЕРЦ», ТОВ «Акватерм», АТ «КОРАДО», ТОВ «Фабрика будівельних сумішей «БудМайстер», ТДВ «СІНІАТ», ПП «ЗІП» ТМ «ТРІОРА».З 2016 – «УПОНОР ГмбХ», «ГРОЕ АГ».

 Що собою представляють ці фірми, і що дає для навчального закладу співпраця з ними?

2

Компанія «ГЕРЦ» була заснована у 1997 році  у Львові як українська філія австрійського концерну HERZ Armaturen Ges.m.b.H. А вже у 1999 році, у Києві, створено дочірнє підприємство із назвою ГЕРЦ Україна. З моменту свого приходу в Україну, компанія HERZ впровадила на український ринок широкий асортимент сучасної, високоякісної продукції для систем опалення, водо — та холодопостачання, яка забезпечує раціональне та ощадне використання теплової енергії.

   З 2012 року  означена компанія є нашим соціальним партнером.

   Завдячуючи тісній співпраці представники фірми внесли значну лепту у наповнення навчально-практичного центру сантехнічного обладнання і устаткування, створили на його базі  навчально-лабораторний стенд, забезпечили посібниками.

  Майстри виробничого навчання училища та кращі учні професії «Монтажник санітарно-технічного обладнання і устаткування» відвідують технічні семінари та тренінги, які проводяться технічним відділом HERZ  на базі центрального офісу.

   Компанія бере участь в найбільших спеціалізованих виставках України, одна з яких – Міжнародна виставка «Акватерм», відвідувачами якої є і педагогічні працівники училища. На стендах компанії «ГЕРЦ» ми  знайомимося з новинками продукції, а також отримуємо кваліфіковані консультації фахівців компанії.

   Співпрацюючи з «HERZ» я, як директор, в числі делегації, мала можливість відвідати головний офіс фірми в Австрії, познайомитися з процесом навчання молоді в технічних школах, що  дало можливість частково впровадити  їх досвід у навчальний процес училища.

  Не менш важливою для нас, у плані отримання інформації про різновид труб для водопостачання, водовідведення, каналізації та можливості практичного використання їх є ТОВ «Акватерм-Київ ГМБХ», з якими укладена співпраця з 2012 року.

3

Aquatherm GmbH» Німеччина, є одним зі світових лідерів у виробництві полімерних систем із поліпропілену для опалення, водопостачання, водяного обігріву підлоги, кондиціонування і сплинкерних систем

    пожежогасіння.

Найбільш важливими етапами розвитку фірми Аquatherm GmbH вважається 1973 та 1981 роки. У 1973 — вперше в Європі розпочато виробництво поліпропіленових труб для екологічно чистого водяного підігріву підлоги; у 1981р. — появляється перша поліпропіленова система для монтажу трубопроводів питної води методом дифузійного зварювання — fusiotherm.

   Завдяки комплексним лабораторним роботам та дослідженням, які проводяться на заводі в Аттендорні (Германія), цей процес оптимізації продовжується, і представники училища мали можливість познайомитися з ним, будучи запрошеними в головний  офіс фірми (Німеччина).

  Щороку фірма Аquatherm GmbH виробляє приблизно 50 мільйонів метрів труб та близько 100 млн. штук фасонних частин, які експортує в 74 країни світу. Новаторство і бажання бути першим зробили продукцію фірми Аquatherm GmbH еталоном якості серед пластикових трубопровідних систем і є організаторами щорічної Міжнародної виставки з енергоефективного опалення, вентиляції, кондицінування, водопостачання, відновлювальної енергетики, сантехніки і басейнів, яку відвідують представники училища з метою пізнання сучасного обладнання та новітніх технологій.

  Не менш пізнавальним для педагогічних працівників училища є відвідування міжнародного фестивалю монтажників і проектантів Install Fest Ukraine, проведення якого започатковано в 2017 році.

  У рамках проведення фестивалю кожен бажаючий може пройти тест на знання професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», що особливо важливо для педагога.

4

Акціонерне товариство »KORADO» є найбільшим чеським і одним з найбільших європейських виробників сталевих опалювальних приладів-радіаторів. Історія фірми бере початок з 1990 року, коли в місті Ческа Тржебова було засновано акціонерне товариство. За ці роки «KORADO» пройшло шлях динамічного розвитку і з невеликої чеської фірми перетворилося на успішну і амбітну фірму світового масштабу.

  У рамках співпраці з АТ «КОРАДО»  училище для навчальних цілей має як демонстраційні моделі радіаторів, так і моделі радіаторів RADIK KLASIK, які дають можливість лівого або правого бокового підключення до опалювальної системи, і які використовується на уроках виробничого навчання під час вивчення теми №1 Модуля МСТУ  – 3.3  «Упорядкування та монтаж систем опалення», теми уроку «Монтаж стальних радіаторів».

5

Uponor 

   Uponor — цепублічне акционарне товариство зі сторічною історією. Головний офіс компанії розташований у місті Вантаа, Фінляндія.

   Компанія Uponor є основним постачальником трубопроводів для зовнішніх інженерних систем, яка пропонує своїм клієнтам рішення, розроблені з дотриманням принципів стійкого розвитку, безпечні і надійні у використанні та експлуатації.

  Компанія працює в численних секторах будівництва: від житлового та комерційного будівництва до промислового й інфраструктурного.

   Продукція Uponor постачається в понад 100 країн. Вона забезпечує постачання безпечної питної води, а також енергоефективне опалення та охолодження.

   Мета компанії Uponor — створювати екологічно безпечні рішення й підвищувати якість життя людей.

   В Україні компанія Uponor працює з 2007 року.

   З 2016 року компанія Uponor є соціальним партнером навчального закладу.

  У 2017 році до соціальних партнерів, які сприяють накопиченню знань учнів з  сучасного сантехнічного обладнання, матеріалів і впровадження технологій при оволодінні професією «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», приєдналася фірма «ГРОЕ».

6

   GROHE виробляє змішувачі і дущові гарнітури для ванної кімнати і кухні, автоматичні і  електронні змішувачі загального і комерційного призначення, системи інсталяції і змивання для підвісної сантехніки та систем закритого настінного монтажу.

Офіційно компанія GROHE розпочала свою діяльність у 1936 році, але її історія зароджувалася на початку ХХ століття, коли молодий енергійний німець Ханс Грое із містечка Шильтрех відкрив малесеньку майстерню, де виготовляв різні металічні вироби і сантехнічні деталі.

   Починаючи з 1961 року, компанія GROHE впевнено виходить на міжнародний рівень. Одно за другим відкриваються дочірні підприємства у Франції, Австрії, Італії, США, Бельгії, Голандії і Великобританії. Сьогодні компанія має свої представництва в 15-ти країнах світу, в т.ч. з 2006 року  в Україні.

   Чим підкупили товари компанії GROHE  споживачів практично всієї планети? Своєю  неповторністю, високою якістю, дизайнерським удосконаленням і бездоганною екологічністю. Всі розробки і технології компанії спрямовані на економію природних ресурсів і захист навколишнього середовища.

   Уклавши  у 2017 році  Договір про співпрацю з компанією GROHE,

7

сьогодні учні навчального закладу  мають можливість на уроках виробничого навчання  при вивченні модуля МСТУ — 3.1 Виконання простих робіт під час монтажу і ремонту систем водопостачання,  теми №1Демонтаж та монтаж систем водопостачання проводити монтаж вентилів та монтаж змішувачів в системах водопостачання, відпрацьовувати навики, використовуючи діючий інсталяційний стенд компанії GROHE, подарений навчальному закладу для навчальних цілей.

   Співпраця з вищеозначеними соціальними партнерами направлена на вдосконалення навчально-виробничого процесу при наданні освітніх послуг учням, які здобувають професію «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування».

   Окрім того, ми, як навчальний заклад будівельного профілю, здійснюємо підготовку кваліфікованих робітників з ряду затребуваних ринком праці робітничих професій. Серед них  професія «Монтажник гіпсокартонних конструкцій».

   Професія «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» відносно нова в будівельній індустрії, впроваджена у 2005 році, у навчальному закладі – з 2010 року. Дана професія має оздоблювальну основу, яка повинна відповідати нормам і правилам монтажних конструкцій.

   І незважаючи на те, що гіпсокартон, як будівельний матеріал, давно відомий на вітчизняному ринку, лише на початку ХХІ століття його застосування в галузі отримало належну оцінку.

   Сьогодні використання гіпсокартону при внутрішньому оздобленні і плануванні простору приміщень, є ключовим І якщо раніше його використовували в основному як «суху штукатурку», то зараз, завдяки постійному вдосконаленню асортименту і технічних характеристик, можливості застосування гіпсокартону значно розширилися.

   Ця професія одна із дороговартісних.

   Адже для того, щоб навчити учнів зводити міжкімнатні перегородки, обшивати готові стіни (утеплення); монтувати підвісні стелі (прості і багаторівневі); робити арки і різні криволінійні конструкції, інсталяційні сіни (для маскування інженерно-технічних комунікацій) потрібний матеріал: листи гіпсокартону, сухі будівельні суміші, металевий профіль та аксесуари для гіпсокартону.

   Саме це і спонукало навчальний заклад до співпраці з ТДВ «СІНІАТ»., яка була започаткована у 2013 році.

8

З 2012 року ТДВ «СІНІАТ» є потужним виробником гіпсокартону PLATÓ в Україні – одного із сучасних універсальних матеріалів, що застосовується для здійснення різних видів будівельних та оздоблювальних робіт.

ТДВ «СІНІАТ» є послідовником компанії» Лафарж», яка з 2000 року була лідером з виробництва гіпсокартону на ринку будівельних матеріалів України.

   Завдячуючи співпраці в навчальному закладі була створена майстерня з монтажду гіпсокартонних конструкцій, на базі якої проводяться уроки виробничого навчання та було надходження матеріалу для навчальних цілей.

   А семінарські заняття, майстер-класи для учнів професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», у виконанні представників фірми, сприяли опануванню учнями технологій використання гіпсокартону з елементами  втілення оригінальної дизайнерської ідеї.

  Серед професій, які ліцензовані в навчальному закладі є професії, які відносяться до опоряджувальних: «Штукатур», «Маляр», «Лицювальник-плиточник» -  основні і почесні професії, зусиллями яких створюється затишок і комфорт приміщень.

 Серед оздоблювальних робіт штукатурні на будівництві займають чи не найважливіше місце. За даними археологічних досліджень ще 5 тисяч років тому в будівництві широко використовувалась гіпсова штукатурка, що в перекладі з італійської мови означає «оздоблення, опорядження».

  Люди даної професії надають приміщенням привабливого вигляду, підвищують міцність споруди,  працюючи з  високотехнологічними сумішами.

   Висококваліфікований штукатур за рівнем своєї майстерності наближається до художника. І ми прагнемо до того, аби випускники, отримавши диплом кваліфікованого робітника з професії «Штукатур», виконували роботи якісно, з естетичним смаком, використовуючи декоративну штукатурку.

   Виконувати опоряджувальні роботи – це означає дотримуватися послідовності їх виконання. По сліду фахівця-штукатура, як правило, йде  фахівець багатовікової професії «маляр», назва якої  походить від німецького слова «maler», що означає живописець.

   Маляр займається фарбуванням, обклеюванням, художньою обробкою, ремонтом зовнішніх і внутрішніх поверхонь будівлі.

   Малярні обробки надають інтер’єру особливої привабливості, підкреслюють його призначення і атмосферу. За допомогою кольорової гами створюється індивідуальність приміщення. Саме маляр втілює в життя ідеї дизайнера інтер’єру.

   Одною з не менш цікавих і потрібних у будівництві є професія «Лицювальник – плиточник». Високорозвинена культура античності залишила нам багато прекрасних в художньому відношенні прикладів цієї стародавньої професії. Римляни познайомили Західну Європу, так само як і візантійці Східну Європу, з плитковими, і насамперед, з мозаїчними роботами. Професія «лицювальник — плиточник» є древнім ремеслом з багатими традиціями і, саме з історії започаткування професії, розпочинається навчання учнів на першому році навчання. А пізніше, відповідно до вимог навчальних планів і програм, учні знайомляться з матеріалами, якими працюють опоряджувальники, вивчають їх властивості, різновид, характеристику, знайомляться з інструментом і вивчають правила користування ним, а вже потім здобуті знання відпрацьовують на уроках виробничого навчання у майстернях училища.

   Знання  сумішей, технології їх використання учні училища черпають з семінарських занять та майстер-класів наших соціальних партнерів — ТОВ Фабрика будівельних сумішей «БудМайстер» Україна. Ціль такої співпраці  — підвищити  професіоналізм майбутніх штукатурів, навчити їх користуватися самими сучасними матеріалами.

9

найбільший і найпотужніший національний виробник якісних будівельних сумішей, сучасне українське підприємство, важливим принципом

якого є випуск продукції європейської якості.

   Мета нашої співпраці з фабрикою будівельних сумішей «Будмайстер» — покращити професіоналізм тих, хто  навчає опоряджувальним професіям (майстрів виробничого навчання) і тих, хто навчається за цими професіями. Навчити учнів використовувати у своїй роботі самі сучасні матеріали і обладнання.

   Соціальне партнерство з ТМ «БудМайстер» забезпечує навчальний заклад будівельними сумішами, необхідними для навчання майбутніх фахівців та технічною літературою, яка допомагає учням здобути теоретичні знання сучасних технологій будівництва.

   Важливим аспектом у підготовці кваліфікованого робітника є навчальні приміщення майстерень, де учні під керівництвом майстра виробничого навчання відпрацьовують набуті виробничі навики, оволодівають сучасними способами виконання робіт, засвоюючи професійні знання.

   Першочерговим завданням адміністрації училища на сьогодні є створення навчально-практичного центру з професії «Штукатур» шляхом реконструкції існуючого приміщення, за сприяння ТМ «БудМайстер». Створення центру розширить можливості навчального закладу щодо впровадження сучасних будівельних технологій у навчально-виробничий процес, стане продовженням цілісної системи оновлених  приміщень.

   Як приклад, створений у 2016 році навчально-практичний центр з професії «Маляр», за сприяння ТМ «Тріора», співпраця з якою стала продовженням співпраці навчального закладу з ПП «ЗІП».

10

Промислове підприємство «ЗІП» було створено у 1995 році у м. Дніпродзержинськ Дніпропетровської області. Засновниками підприємства є фізичні особи.

На сьогоднішній день підприємство є ЛІДЕРОМ з виробництва та продажу лакофарбових матеріалів в Україні.

Підприємство випускає продукцію під трьома торговими марками: «ЗЕБРА», «Мальва» і «TRIORA». Кожна торгова марка орієнтована на окремий ціновий сегмент, що дозволяє охопити всі сегменти на ринку лакофарбової продукції

   У червні 2007 року продукція TM «TRIORA» пройшли процедуру екологічної сертифікації згідно з міжнародним стандартом ISO у міжнародній системі сертифікації SIC (System of Independent Certification) та отримали відповідний сертифікат, який підтверджує відповідність продукції прийнятим міжнародним екологічним критеріям. Цей сертифікат визнано 35 країнами світу, зокрема Європейським Співтовариством. Присвоєння даного знаку продукції TM «TRIORA» свідчить про її відповідність міжнародним екологічним вимогам.

   Визнання та нагороди, здобуті за час існування підприємства, стали поштовхом до організації у регіонах України навчальних центрів, які б здійснювали підготовку фахівців, спроможних працювати з продукцією промислового підприємства.

   Таким освітнім осередком на Черкащині став наш навчальний заклад – Черкаське вище професійне училище будівельних технологій, яке готує кваліфікованих робітників професії «Маляр».

   Майстер-класи, семінари,тренінги, презентації – це ті форми роботи соціальних партнерів, які направлені на здобуття знань з професії через призму сучасних матеріалів і новітніх технологій. Цьому сприяє і створений навчально-практичний центр, який є зразком взаємовигідних партнерських стосунків навчального закладу з виробництвом. У приміщенні центру обладнано 15 мобільних  робочих місць, встановлено сучасні меблі та стелажі із зразками продукції соціальних партнерів – виробників лакофарбової продукції.

   Для відпрацювання навиків з опоряджувальних робіт учні повинні знати і вміти користуватися професійним сучасним інструментом. Такий інструмент має фірма HARDEX, з якою ми уклали Угоду про співпрацю  на придбання інструменту.

   З кожною з фірм ми заключали Договір про співпрацю, де були прописані обов’язки сторін. Основними обов’язками «партнерів» є надання допомоги навчальному закладу у вигляді нормативно-технічної документації, стендів з впровадження сучасних технологій і розробок; проведення семінарів-тренінгів для педагогічних працівників  та майстер-класів для учнів училища з метою ознайомлення їх з технологіями та асортиментом сучасних матеріалів при наданні освітніх послуг з професій: «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», «Маляр», «Штукатур».

Основними принципами соціального партнерства є:

- рівноправність сторін;

- повага й врахування інтересів сторін;

- зацікавленість сторін в участі в договірних відносинах;

- добровільність прийняття сторонами на себе зобов’язань;

- реальність зобов’язань, прийнятих на себе сторонами;

- обов’язковість виконання угод;

- контроль за виконанням прийнятих  угод;

- відповідальність сторін, їхніх представників за невиконання з їхньої вини договорів, угод

   Організація співробітництва з соціальними партнерами передбачає крім офіційних домовленостей ще й міжособистісні відносини керівників. Мається на увазі деякі психолого-педагогічні та соціокультурні умови відносин: ступінь критичності мислення, здатність до діалогу, вміння подолати труднощі, невдачі та навіть конфліктні ситуації, якщо такі виникають.

   Зі сторони навчального закладу основним пунктом предмету Договору є забезпечення впровадження у навчальний процес методик та технологій «партнера», шляхом відведення на них 20 % навчального плану.

   Як приклад, у  майстернях, на уроках виробничого навчання з професії «Монтажник санітарно-технічних систем та устаткування» (1 курс ІІ-ІІІ розряд) із 336 годин навчального плану, 65 годин (19,3 відсотка) відводиться на відпрацюванню навиків на сучасних матеріалах і обладнанні вищеозначених фірм-соціальних партнерів навчального закладу.

   Зокрема, при вивченні теми № 5 Базового блоку (84 год) «Класифікація труб, з’єднувальних частин та арматури»  16 годин (19%) при опрацюванні «З’єднання полімерних труб», «Розбирання та збирання запірної арматури»;

при вивченні Модуля МСТУ -3.1. Виконання простих робіт  під час монтажу і ремонту системи водопостачання (84 год.):

в темі №1 «Демонтаж та монтаж систем водопостачання» — 16 годин (19%) при вивченні: «Монтаж системи водопостачання з поліпропіленових труб», «Монтаж кульових кранів в системах водопостачання», «Монтаж змішувачів в системах водопостачання»;

в темі № 2 «Монтаж, розбирання та збирання арматури» з 18 годин – 3 (17 %) на «Монтаж трубопровідної та водорозбірної арматури»;

при вивченні модуля МСТУ – 3.2 Виконання простих робіт  під час монтажу і ремонту системи водовідведення (90 год) в темі №1 «Упорядкування та монтаж системи водовідведення» — 18год (20%): «Монтаж умивальників», «Монтаж душових кабін»; «Монтаж інсталяції унітазів»;

при вивченні модуля МСТУ  – 3.3 Виконання простих робіт  під час монтажу і ремонту системи  опалення (60 год) в тема №1 «Упорядкування та монтаж систем опалення» -12год.(20 %): «З’єднання поліпропіленових труб в системах опалення», «З’єднання пропіленових труб в системах опалення», «Монтаж стальних радіаторів».

   Аналогічно впроваджуються у навчальний процес сучасні технології при вивченні  окремих тем та відпрацюванні навиків на уроках виробничого навчання з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій» — ТДВ «СІНІАТ»; з професії «Маляр» — ТМ «ТРІОРА»; з професії «Штукатур» — Фабрики будівельних сумішей «БудМайстер».

   Так, при вивченні тем №№ 5,6 «Монтаж простих каркасів гіпсокартонних систем», «Кріплення гіпсокартонних плит до каркасу» на ІІІ кваліфікаційний розряд відводиться 36 та18 годин, з них на впровадження нових технологій ТДВ «СІНІАТ» майстер виробничого навчання відводить відповідно 17 та 20 відсотків робочого часу. На отримання ІУ кваліфікаційного розряду з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»  сучасні технології широко використовуються  при вивченні  тем: «Монтаж каркасів підвісних стель середньої складності», «Улаштування примикань гіпсокартонних перегородок до  огороджувальних конструкцій», «Улаштування мансард», «Виготовлення шаблонів для створення криволінійних поверхонь великого діаметру».

   Поурочно-тематичним планом з професійно-практичної підготовки з професії  «Маляр» на ІІІ кваліфікаційний розряд при вивченні теми №1 «Виконання основних операцій при підготовці та обробці під поліпшене водне та неводне пофарбування, покриття лаками» (36 год.) 6 год (17%) відводиться на використання матеріалів ТМ «ТРІОРА»; теми №2 «Виконання основних малярних операцій при пофарбуванні поверхонь…» із 42 годин – 8год.(20%) і т.д.

   Впровадження інноваційних форм роботи у навчальний та виробничий процес училища позитивно позначилося на формуванні професійної майстерності педагогів, створило сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу наших педагогічних працівників, їхнього саморозвитку й самовдосконалення.

   Окрім соціальних партнерів – фірм, які є виробниками будівельної продукції і товарів  ми тісно співпрацюємо з підприємствами міста Черкаси та області, які є роботодавцями. Саме завдячуючи такому партнерству учні забезпечуються робочими місцями під час проходження виробничої практики і  отримують працевлаштування після закінчення навчання.

   Виконання програм виробничого навчання для учнів училища забезпечують: ТОВ «Надія», ТОВ «АБЦ «Ренесанс», Черкаська обласна будівельна асоціація   «Облагробуд», «Черкасиінвестбуд», «Черкасміськбуд» і ін..

   Співпраця з цими підприємствами на різних етапах складалася по-різному, з огляду на високі вимоги до робітника. Щоправда, керівництво підприємства завжди надавало і надає можливість для проведення  виробничої практики для учнів заключного етапу навчання. На цих підприємствах є колосальні можливості не тільки ознайомитися, а й попрацювати за сучасними технологіями.

   Співпраця з підприємствами базується на глибокому взаєморозумінні сучасних проблем підготовки робітничих кадрів. З усіма підприємствами укладено угоди на період до 2020 року.

   Ми розуміємо, що в умовах нестабільності та постійних змін професійно — технічна освіта повинна виступити дієвою силою ефективного перетворення економічного розвитку перш за все свого регіону,оскільки  практичне розв’язання будь-якої глобальної проблеми (недостатність кваліфікованих робітників) сучасного суспільства знаходиться в безпосередньому зв’язку з проблемами підготовки висококваліфікованих кадрів. Забезпечення відповідності освіти змінам, які відбуваються в державі, на сьогодні розглядається як тенденція її розвитку. Освіта, на наш погляд, не повинна обмежуватися рамками педагогічного процесу. Вона повинна охоплювати  велику кількість учасників, прагнучи залучити практично усіх у процес перетворення суспільства в цілому. Це зумовлено, з одного боку, розвитком ринкової інфраструктури, зміною ситуації на ринку праці і освітніх послуг; орієнтованістю роботодавців на прикладні знання, практичну професійну підготовку. З іншого боку, це конструктивні зміни в діяльності самої освітньої установи: формування нової практики організації освітнього процесу, що враховує не лише вітчизняний і міжнародний досвід, але й інтереси та потреби соціуму конкретного міста або регіону в підготовці і перепідготовці кадрів як на вимогу роботодавця, так і служб зайнятості.

   Але, оскільки система професійної освіти ще не забезпечує належним чином конкурентоспроможності своїх випускників через брак нового, сучасного обладнання, матеріалів, новітніх технологій, то ми розглядаємо питання  підвищення якості підготовки фахівців через призму співпраці з соціальними партнерами – виробниками необхідних для навчального процесу товарів і обладнання.

   Ще один напрямок соціального партнерства навчального закладу – загальноосвітні та вищі навчальні заклади.  Перші – забезпечують контингент для училища, другі – є базовими для отримання випускниками вищої освіти (молодшого спеціаліста, спеціаліста за ступеневістю). Серед них: Черкаський державний технологічний університет, Київський міжнародний університет, Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва.

    У 2017 році на базі Навчально-практичного центру сантехнічного обладнання і устаткування запрацювала Академія ТОВ «Сантехстиль» — соціального партнера училища.

У числі слухачів Академії монтажники будівельних організацій міста та студенти професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування».

   Функціонування Академії на базі навчально-практичного центру сантехнічного обладнання і устаткування дають можливість нам знайомства з іншими фірмами – виробниками сантехнічного обладнання, які навіть не є нашими партнерами, але їх матеріали і технології застосування  розширюють коло знань як майстрів виробничого навчання так і учнів – слухачів Академії та відкривають можливість нового спілкування.

   Сучасний досвід різностороннього соціального партнерства у професійно-технічній освіті України означає встановлення взаємин, адекватних ринковій дійсності, між сферою освіти, зацікавленими в розвитку освіти, й роботодавцями — споживачами підготовлених кадрів.

   Соціальне партнерство ДНЗ «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій» як приклад співробітництва української професійної освіти з європейською, який має здійснюватися у рамках реалізації Копенгагенського процесу (2002), який був спрямований на виконання рішень Декларації Європейської Комісії та міністрів освіти європейських країн з розвитку співробітництва в галузі професійної освіти й навчання у Європі.

   З їхніх висновків: «Хоча ми прагнемо зберегти структурні відмінності національних систем професійної освіти і підготовки, що відбивають особливості країн і регіонів Європи, проте повинні визнати, що головні цілі й результати, до яких ми прагнемо, вражаюче подібні. Нам слід базуватися на цих спільностях і вчитися один у одного поділяти наші успіхи і невдачі, разом використовувати освіту для розвитку європейського громадянства, європейського суспільства у новому тисячолітті».

   Анатолічне переконання висловили і гості училища: старший радник зі співпраці з приватним сектором Швейцарської агенції розвитку та співробітництва Ларс Штайн, регіональний радник у Західних Балканах Швейцарської агенції розвитку та співробітництва Штефан Батчер, заступник директора Швейцарського бюро співробітництва в Україні Віктор Шуткевич, заступник директора Ресурсного центру ГУРТ Тетяна Данилів та асистент проекту означеного центру Дмитро Аджієнко, які з робочим візитом відвідали навчальний заклад.

   Мета їхнього візиту – ознайомлення з навчальним закладом у рамках проекту «Державно-приватне  партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні», направленого на реформування всієї системи професійно-технічної освіти в Україні.

   І нині, з огляду на минуле, ми, аналізуючи свою діяльність щодо розвитку соціального партнерства переконані, що саме завдячуючи тісній співпраці з виробниками сучасних будівельних матеріалів ми зуміли міцно стати на ноги і пройти певний шлях реорганізації: Регіонального навчально-практичного центру сучасних будівельних технологій до отримання статусу Міжрегіонального, Черкаського професійного будівельного ліцею – у Черкаське вище професійне училище будівельних технологій.

   Сьогодні, коли першочерговим завданням Міністерства освіти і науки України стоїть питання модернізації робітничих професій у закладах професійної освіти, яке підтримує Уряд країни, ми  розуміємо соціальне партнерство як:

- партнерство усередині системи освіти навчального закладу між соціальними групами даної професійної спільності;

- партнерство, у яке вступають працівники системи освіти, контактуючи із представниками інших сфер суспільного відтворення;

- партнерство, що ініціює система освіти як особлива сфера соціального життя, що робить внесок у становлення цивільного суспільства.

   В умовах ринкової економіки тільки в тісному партнерстві з соціальними партнерами, роботодавцями  ми вбачаємо можливим ефективно реалізувати основну функцію – забезпечення ринку праці кадрами кваліфікованих професійно мобільних робітників, затребуваних реальним сектором економіки.