//Подтверждение прав от Яндекс
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Черкаський Автомобільний завод - "Богдан"
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Черкаська Обласна Філармонія
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Обласна Дитяча Лікарня
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Хрещатик СІТІ
Ми брали участь у будівництві:

Ми брали участь у будівництві:

Фермерський ринок

ЗВІТ директора ДНЗ «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій» МОЛОЦИЛО В.О. за 2013-2018 роки

Створенно admin - . Опубліковане в Досвід роботи, Новини Училища

IMG_2636

Державний навчальний заклад „Черкаське вище професійне училище будівельних технологій” є державним навчальним закладом третього атестаційного рівня, який входить до системи освіти України, є правонаступником професійно-технічного училища № 15 м. Черкаси.

У своїй діяльності педагогічні працівники училища керується Конституцією України, законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про професійно — технічну освіту” та іншими нормативно-правовими, розпорядчо-виконавчими документами, які регламентують  навчально-виховний процес.

Заклад освіти здійснює первинну професійну підготовку, професійно-технічне навчання та підвищення кваліфікації робітників для підприємств промисловості, будівництва, сільського господарства за регіональним  замовленням, договорами з підприємствами, установами, організаціями, державною службою зайнятості населення.

Учні здобувають робітничі професії на базі повної загальної середньої освіти, базової загальної середньої освіти з наданням повної загальної середньої освіти та  із числа молоді, яка має вади фізичного та розумового розвитку без надання повної загальної середньої освіти.

Основним меседжем навчально-виробничої та виховної діяльності закладу впродовж звітного періоду (2013-2018) є «Створення практико-орієнтованого навчального середовища для якісної підготовки кваліфікованих робітників», направленого на формування професійно мобільних кваліфікованих робітників, здатних до швидкої адаптації  на ринку праці шляхом вдосконалення форм і методів підготовки.

Так, робота інженерно-педагогічних працівників в училищі направлена на освоєння учнями теоретичних знань з професійно-теоретичної, загально професійної, загальноосвітньої підготовки. Навчання учнів проводиться відповідно до Державних стандартів професійної (професійно – технічної)  і загальноосвітньої підготовки.

Питання ефективності впровадження стандартів системно розглядались на засіданнях методичних комісій  викладачів та  майстрів виробничого навчання, інструктивно-методичних нарадах педагогічних працівників. Порядок реалізації навчальних планів не порушує етапність підготовки на кожному рівні кваліфікації.

Основний акцент в організації навчального  процесу ставиться на розвиток творчого інтелектуального потенціалу учня, розвиток його як особистості, досягнення державних стандартів освіти з кожного предмету, забезпечення якості освіти на основі новітніх досягнень як науки,  так і будівельної галузі зокрема..

Аналізуючи рівень навчальних досягнень учнів із теоретичної підготовки за звітний період слід відмітити значний ріст компетентності учнів. Підтвердженням  цього є результати моніторинг навчальних досягнень учнів: зрізи знань за базову середню освіту, директорські контрольні роботи.

За період 2013-2018 років вивчався стан викладання всесвітньої історії, історії України, української мови і літератури, економіки, фізичної культури і здоров’я, захисту Вітчизни, зарубіжної літератури, технології штукатурних робіт, технології малярних робіт, монтажу санітарно-технічних систем і устаткування, монтажу гіпсокартонних конструкцій, кам’яних робіт. Проведені зрізи знань показують, що учні засвоюють матеріал в більшості на середній і достатній рівні, високий рівень з предметів загальноосвітньої підготовки становить 4,3%, з предметів професійно-теоретичної підготовки – 28,7%.

Для успішного навчання в училищі функціонують 16 кабінетів теоретичного навчання, які відповідають загальновизнаним вимогам. У навчальних кабінетах проводиться позакласна робота з учнями, працюють  предметні гуртки, забезпечуються умови, які відповідають діючим нормам і правилам охорони  праці і техніки безпеки.

Впродовж 2013-2018 років кабінети професійно-теоретичної загальноосвітньої підготовки  оновилися.

Так, придбана наочність в кабінет охорони праці;

-         осучаснено кабінет з опоряджувальних робіт;

-         придбані і встановлені нові меблі (шафи, учнівські столи і стільці) в кабінет матеріалознавства, технології кам’яних робіт та кабінет  математики;

-         придбано проектор в кабінет історії.

Усі кабінети підключені до системи Інтернет.

З метою підвищення наукового рівня педагогічних працівників, їхньої підготовки до засвоєння нових програм і технологій, досягнень психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, передового педагогічного досвіду в училищі здійснюється методична робота відповідно до законів України «Про загальну середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», Положення про методичну роботу. Розроблений єдиний план методичної роботи училища, в якому відображені основні напрямки діяльності педагогічного колективу, а саме:

- удосконалення змісту, форм і методів навчання і виховання учнів;

- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки і психології;

- створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій;

- організаційно-методична допомога педагогічним працівникам у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, вивченні та узагальненні передового педагогічного досвіду, тощо

- забезпечення єдиного навчального, виховного і виробничого процесу на основі взаємозв’язку професійно-технічної і загальноосвітньої підготовки учнів.

У контексті реформування освіти, постійного зростання обсягу інформації, постала необхідність оптимізації навчальної діяльності учнів ПТНЗ шляхом впровадження інноваційних комп’ютерних технологій, збільшення часу на творчу діяльність.

Впровадження комп’ютерних програм та мультимедійних технологій у практику дає змогу поєднати інноваційні дидактичні функції комп’ютера з можливостями традиційних засобів навчання, збагатити і наповнити навчальний процес новими формами роботи, створювати інноваційні методики викладання, а також сприяти більш ефективному засвоєнню знань та їх реалізації в практичній діяльності.

Педагогічні працівники працюють над розробкою і впровадженням у навчальний процес засобів інформаційного забезпечення. Серед педагогів найбільш активними у застосуванні цих засобів навчання є Герасименко В.В. («Технологія монтажу санітарно-технічних систем і устаткування»), Казаков В.О. («Технологія монтажу гіпсокартонних конструкцій»), Небилиця Д.М. («Технологія монтажу санітарно-технічних систем і устаткування», Кузіна М.С. («Охорона праці»), Ніколюк О.С. ( «Хімія, біологія, екологія»), Галяс А.М. («Історія») та інші.

У структурі методичної роботи особливе місце належить педагогічній раді. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який затверджується  на засіданні педагогічної ради на початку навчального року.

За звітний період відбулося 83 засідань. Серед питань, які розглядалися, основне місце посідають питання  організації  навчально-виховного процесу та результативності навчальних досягнень учнів. А саме:

-           результати моніторингу працевлаштування випускників училища ,

-           стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів із загальноосвітніх предметів;

-           допуск учнів випускних груп  до державної кваліфікаційної атестації;

-           допуск учнів до державної підсумкової атестації;

-           моніторинг успішності учнів з теоретичного і виробничого навчання;

-           подолання злочинності серед неповнолітніх та організація профілактичної роботи в училищі;

-           стан і завдання педагогічних працівників з охорони здоров’я учнів та техніки безпеки в навчально-виховному процесі;

-           стан організації виробничого навчання і виробничої практики учнів випускних груп;

-           стан підготовки учнів з робітничих професій;

-           стан організації та проведення переддипломної виробничої практики;

-           підсумки навчально-виробничого і навчально-виховного процесу;

-           стан організації навчально-виховного процесу училища, умови проживання учнів у гуртожитку та інші.

Для успішного вирішення навчально-виховних, навчально-практичних завдань добре продумана система роботи методичних комісій. Так, впродовж звітного періоду їх кількість була різною. З 2013/14 н.р. по 2016/17 – 7 комісій (за напрямками загальноосвітніх предметів та професіями), 2017/18 н.р. – 4, у результаті об’єднання  методичних комісій за професіями в одну – комісія майстрів виробничого навчання.

Кожна методична комісія працює над методичною проблемою, яка має діалектичний зв’язок з єдиною методичною проблемою училища. Засідання методичних комісій проводяться у формі семінарів, практикумів, круглих столів, звітів. Розглядаються питання з організації позаурочної роботи з учнями, організації і проведення предметних тижнів, тижнів фахової майстерності, різноманітних конкурсів, методики викладання предметів, застосування інноваційних технологій, програмно-педагогічних засобів навчання.

За підсумками обласного конкурсу методичних комісій у 2015-2016 року діяльність методичної комісії викладачів професійно-теоретичних і загальнопрофесійних предметів (голова Кузіна М.С.) визнана кращою в області.

З метою підвищення професійної компетентності педагогічних працівників та залучення їх до науково-дослідницької роботи, поглибленого вивчення досягнень сучасної педагогічної науки; застосування сучасних прийомів, форм і методів навчання;підвищення рівня фахової майстерності в училищі організовано роботу творчих груп:

- творча група з поглибленого вивчення досягнень сучасної науки і створення практико-орієнтованого навчального середовища (кер.Фурман О.Я.);

- творча група з організації вивчення та реалізації у навчально-виховному процесі індивідуальної методичної проблеми (кер.Ткач Л.А.).

Результатом роботи творчих груп є поглиблене вивчення  поставлених проблем та впровадження їх у практику, пошук оптимальних шляхів реалізації, підвищення фахової майстерності та створення методичних матеріалів для користування як педагогічними працівниками, так і учнями.

Як приклад, розроблений навчальний посібник «Збірник інструкційно-технологічних карт з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування»; збірник лабораторно-практичних робіт з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування»; робочий зошит з предмету «Технологія штукатурних робіт; робочий зошит з хімії на тему: «Металічні елементи та їх сполуки»; «350 інтерактивних завдань з основ правових знань»;» «Тренажер з української мови (для підготовки учнів до ЗНО)»; збірник контролюючих завдань з електротехніки; збірник дидактичних матеріалів з креслення; методичний посібник «Інноваційна діяльність педагогів професійної школи».

Окрім того, в училищі організовано роботу творчих груп:

- творча група з поглибленого вивчення досягнень сучасної науки і створення практико-орієнтованого навчального середовища;

- творча група з організації вивчення та реалізації в навчально-виховному процесі індивідуальної методичної проблеми.

Тематика та форми проведення засідань творчих груп була різноплановою, зокрема:

- підготовка до обміну досвідом: «Мої перші педагогічні знахідки»;

- складання переліків пробних кваліфікаційних робіт та розробка технічної документації для їх виконання;

- особливості і функції методів навчання: наочний, практичний, ігровий

- семінари-практикуми щодо підвищення якості навчання, створення технічної документації для переліку навчально-виробничих робіт, використання ІКТ для підвищення якості знань учнів , як обрати методичну тему ;

- семінари щодо оформлення КМЗ предметів і професій; психологічні тренінги.

З метою підвищення кваліфікації педагогів навчального закладу, формування і удосконалення педагогічної майстерності на базі методичного кабінету працює школа «Передового педагогічного досвіду». Результатом роботи є впровадження педагогічними працівниками училища передового педагогічного досвіду викладача Молоцило В.О. – «Активізація розумової діяльності учнів на уроках теоретичного і виробничого навчання»; майстра виробничого навчання Казакова В.О. –«Використання сучасних будівельних технологій з професії «Монтажник гіпсокартонних конструкцій»; Герасименка В.В., майстра виробничого навчання – «Сучасні матеріали і технології з монтажу санітарно-технічних систем і устаткування»; викладача Галяс А.М. – «Особистісно-орієнтоване навчання»; викладача Ткач Л.А.- «Компаративний аналіз».

Система методичної роботи училища спрямована на творче зростання викладачів і майстрів виробничого навчання.

Щорічно викладачі загальноосвітніх предметів беруть участь у конкурсі «Учитель року», займаючи призові місця:

у 2013/14 н.р – Галяс А.М. (номінація: «Географія»)

у 2015/16 н.р.- Підберезня Н.О. (номінація: «Математика»)

у 2016/17 н.р – Колісник В.П. (номінація: «Інформатика»)

у 2017/18 н.р – Наумейко Н.В. (номінація: «Українська мова і література»)

У 2017 – 2018 році НМЦ ПТО у Черкаській області відзначена участь у конкурсі «Учитель року» молодих викладачів Підберезньої Н.О., Колісника В.П.

За участі директора, заступника директора з навчально-виробничої роботи, методиста, старшого майстра в училищі проводяться інструктивно-методичні наради для вирішення окремих поточних питань, доведення конкретних навчально-виробничих та навчально-виховних завдань педагогічним працівникам.

Педагогічні працівники училища постійно беруть участь в організації, проведенні обласних семінарів-практикумів та шкіл передового досвіду. Викладачі училища є членами обласної творчої групи НМЦПТО у Черкаській області. Так у 2013 – 2014 членами обласної творчої групи були викладачі Галяс А.М., Стеценко О.С.; впродовж наступних трьох років — Галяс А.М., Підберезня Н.О. ; у 2017- 2018 н.р. — Галяс А.М., Ніколюк О.С., Наумейко Н.В.

Щорічно педагогічні працівники училища проходять атестацію на встановлення певної кваліфікаційної категорії. Так, за період з 2013 року підвищили кваліфікацію 39 осіб і станом на сьогодні з 36 педагогічних працівників  кваліфікаційну  категорію «спеціаліст»  мають  4 особи;

«спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії» — 11 осіб

«спеціаліст І кваліфікаційної категорії» — один

«спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії» — 5 осіб

«майстер виробничого навчання 10 тарифного розряду» — 3

«майстер виробничого навчання 11 тарифного розряду» — 2

«майстер виробничого навчання 12 тарифного розряду» — 2

«майстер виробничого навчання 13 тарифного розряду» -4

«майстер виробничого навчання 14 тарифного розряду» -  одна особа

Педагогічні звання:

старший викладач – одна особа;

викладач-методист – 2 особи;

майстер виробничого навчання ІІ-ї категорії – одна особа.

Усі педагогічні працівники володіють комп’ютерною технікою, за 2013-2018 н.р. курси «Інтел – навчання для майбутнього» пройшли 18 педагогічних працівників, що дає можливість використовувати комп’ютерні технології у педагогічній роботі.

На базі училища впродовж 2013-2018 н.р. неодноразово проводилися обласні заходи:

-           семінари практикуми для заступників директорів з НВирР ;

-           семінари обласних методичних об’єднань із суспільно-гуманітарних; природничо-математичних предметів та фізичної культури і здоров’я

-       наради директорів ПТНЗ області.

Під час проведення таких заходів педагогічними працівниками училища проводилися відкриті уроки: Наумейко Н.В. (українська мова), Лаур Л.Г. (англійська мова), Чумак Ж.Д. (фізика), Ніколюк О.С. (біологія), Підберезня Н.О. (математика) та позакласні заходи.

Педагогічні працівники училища постійно беруть участь у педагогічній виставці «Профтехосвіта Черкащини».

Дипломи управління освіти і науки (2018) за кращі роботи отримали: у номінації «Професійна підготовка» — Кузіна М.С., Молоцило В.О., Ростецька Л.М., Герасименко В.В.; у номінації «Загальноосвітня підготовка» — Галяс А.М. Сертифікати НМЦ ПТО у Черкаській області отримали: Молоцило В.О., Небилиця Д.М., Ніколюк О.С., Герасименко В.В.

У 2015 році за проведену методичну роботу нагороджена обласною премією О.А.Захаренка методист училища Ткач Л.А.

Велика увага приділяється роботі з обдарованою молоддю. Навчальна позаурочна робота в училищі проводиться за такими формами роботи: предметні тижні, проведення консультацій групових і індивідуальних, гурткова робота. Учні училища постійно беруть участь в олімпіадах, різноманітних конкурсах, зокрема:

-                    І-ше місце за кращий дидактичний засіб «Альтернативні джерела електроенергії» отримали учні Гичка І., Тремба Є., Лисечко В., (керівник Чумак Ж.Д.), 2017;

-                    Грамотою НМЦ ПТО у Черкаській області нагороджені учні Мельник А. і Остапенко Я. за скрайбінг-презентацію «Дифузія» (кер. Чумак Ж.Д.), 2018;

-                    ІІ-е місце у обласному конкурсі колектив училища отримав за створення  рекламно-профорієнтаційної продукції  (2016 рік);

-  І-ше місце за «Каталог професій навчального закладу» отримали учні

Солодкий Ярослав, Гордєєв Максим  (2017 рік),(кер. Ростецька Л.М.);

-  впродовж  2015-2017 роки творчий колектив училища під кер. Галяс А.М., Наумейко Н.В., Колісника В.П. отримував диплом І-го ступеня у конкурсі «Стежками історичної спадщини регіону»;

-  у 2015 році в обласному конкурсі МАН учень Гейко Сергій зайняв 5 місце з філософії «Риси національної ментальності у творчості Григорія Сковороди» (кер..Галяс А.М.);

-  у 2016 році учень Туркін Олександр представляв роботу з математики «Магічні квадрати» (кер. Підберезня Н.О.);

-  у 2017 році  учень Танцюра Владислав зайняв 7-е місце з екології «Моніторинг чисельності голубоподібних  міста Черкаси» (кер. Ніколюк О.С.) та отримав грамоту за високий рівень підготовки до ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково дослідницьких робіт учнів-членів МАН України;

-                    Шевченко Руслана отримала ІІ-е місце у Всеукраїнському літературному конкурсі «Розкрилля душі» , присвяченого 85-річчю від дня народження Ліни Костенко; 2017 р.;

-                    ІІІ-е місце отримав Поліщук Олексій у обласному військово-патріотичному конкурсі «Герої серед нас» (кер. Романдаш Ю.К., Наумейко Н.В.), 2018.

У 2016/2017 н.р.13 учнів училища були учасниками МАН Юніор Ерудит, напрям «Екологія», 7 — брало участь в англомовній грі «Пазл», 10 учнів були учасниками Міжнародного конкурсу «Година Коду» та інших конкурсів.

         Види діяльності колективу, озвучені мною вище, здійснюються заради молоді, їх навчання і виховання, розширення можливостей у здобутті більш широкого спектру робітничих професій.

Так, за період з грудня 2013 року по сьогоднішній день прийнято на навчання на І-й курс за державним замовленням 629 учнів, за договорами з юридичними та фізичними особами — 37.

За цей період випущено 670 осіб, з них працевлаштовані за отриманою професією – 669 осіб, одна особа — продовжила навчання у вищому навчальному закладі.

Із загальної кількості випускників: 65 — отримали дипломи з відзнакою, 55 -  свідоцтв про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації.

Втрати контингенту за звітний період становили 60 учнів.

Окрім первинної професійної підготовки здійснювалось професійно-технічне навчання, перепідготовка  та підвищення кваліфікації.

Усього курсовою підготовкою охоплено 270 слухачів.

Діяльність

У травні 2014 року навчальний заклад, на той час — ДНЗ «Черкаський професійний будівельний ліцей»  пройшов  атестацію..

У березні 2015 року в закладі ліцензовано професію «Озеленювач».

У лютому 2016 року змінено тип та назву навчального закладу з ДНЗ «Черкаський професійний будівельний ліцей» на ДНЗ «Черкаське вище професійне училище будівельних технологій», що надає право готувати кваліфікованих робітників на 3 атестаційний рівень і присвоювати їм підвищені розряди.

У липні 2017 року атестовано професію «Монтажник систем утеплення будівель».

Наразі готуються документи для ліцензування професії «Зварник».

Конкурси фахової майстерності

Щорічно на базі навчального закладу проходять училищні етапи конкурсів фахової майстерності з професій: «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», «Маляр», «Лицювальник-плиточник», «Муляр», «Електрозварник ручного зварювання», «Штукатур».

Досягненням навчального закладу є:

І-ше місце на обласному конкурсі фахової майстерності серед учнів випускних груп з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» (квітень 2015 року).

І-ше місце на Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності учнів з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» (квітень 2017 року).

У цих перемогах є частка зусиль, вкладених у розвиток професій соціальних партнерів.

З 2013 н.р. навчальний заклад укладає угоди про співпрацю з фірмами — виробниками будівельних матеріалів: товариствами з обмеженою відповідальністю «КАН», «Фабрика будівельних сумішей «БудМайстер»; приватним підприємством «Компанія Акватерм-Україна»; акціонерним товариством «Корадо», дочірним підприємством «Герц-Україна, компанією «Сініат» та підприємством з іноземними інвестиціями «Урса», промисловим підприємством «ЗІП» торговою маркою «Тріора».

Низка практичних та семінарських занять від представників компаній щорічно для учнів, майстрів виробничого навчання як училища, так і майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів області, які здійснюють підготовку робітничих кадрів за аналогічними професіями, сприяє постійному інформуванню про новітні будівельні технології і дає можливість впроваджувати їх у навчально-виробничий процес.

Це і послужило підґрунтям Міністерству освіти і науки України щодо зміни у 2016 році  статусу Регіонального центру на міжрегіональний.

До сім’ї соціального партнерства долучаються представництва «Упонор» (2016) , «Грое» (2017) та українсько-польська компанія «Снєжка» (2018).

Основною метою впровадження і розширення соціального партнерства є сприяння процесу підготовки й перепідготовки конкурентоспроможних професійно мобільних кваліфікованих робітників, що адаптуються до швидких змін ринку праці.

У грудні 2016 в училищі, за підтримки промислового підприємства «ЗІП», відбулося відкриття навчально-практичного центру з професії «Маляр» за технологіями торгової марки «ТРІОРА».

Головною подією 2017 року (квітень) для училища стала реалізація пілотного проекту Уряду України щодо модернізації професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» — відкриття Навчально-практичного центру сантехнічного обладнання і устаткування. Центр створено шляхом залучення коштів державного, місцевого бюджетів та коштів спецфонду навчального закладу, на загальну суму 975,5 тис.грн.

На розвиток НПЦ СОІУ у 2017 році  соціальними партнерами надано навчальних матеріалів на суму понад 165 тис.грн.

У приміщеннях центрів проводяться уроки виробничого навчання з використанням наявного обладнання, інструменту, застосовуючи сучасні технології. У навчально-практичного центру з професії «Маляр» — формування в учнів знань технології виконання малярних робіт; ознайомлювання із сучасними матеріалами, інструментами та особливостями їх використання; розвиток логічного мислення, естетичних смаків. У навчально-практичному центрі сантехнічного обладнання і устаткування – монтаж сантехнічного обладнання  з використанням сучасних матеріалів, інструменту та технологій

фірм-соціальних партнерів.

За період з 2014 року у навчально-практичних центрах навчального закладу пройшли навчання 1343 учні з професій: «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», «Маляр», «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування».

На базі НПЦ СОІУ проведено ряд заходів, серед яких:

-           нарада  керівників професійно-технічних навчальних закладів області під головуванням  начальника управління освіти і науки  обласної державної адміністрації В.В. Данилевського;

-            нарада Міністерства освіти і науки України для керівників професійно-технічних навчальних закладів України  – учасників Урядового проекту;

-           засідання круглого столу за ініціативи експертів SDC проекту Ресурсного центру ГУРТ  «Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної світи в Україні»;

-         засідання круглого столу «Співпраця з бізнесом – запорука розвитку

професійно-технічної освіти» за ініціативи голови обласної державної адміністрації Ю.О.Ткаченка, за участі першого заступника голови В.В. Коваля, начальника  управління освіти і науки обласної державної адміністрації В.В. Данилевського із залученням соціальних партнерів училища, роботодавців, які забезпечують проходження учнями  виробничої практики, представників центрів зайнятості та директорів професійно-технічних навчальних закладів області, які готують робітничі кадри для будівельної галузі;

-           засідання методичного об’єднання для викладачів та майстрів виробничого навчання будівельного профілю за ініціативи НМЦ ПТО в Черкаській області.

Модернізація професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування» в училищі сприяла налагодженню співпраці з науковцями та студентами будівельного  факультету Черкаського державного технологічного університету.

З вересня 2017 на НПЦ СОІУ соціальним партнером  училища – ТОВ «Сантехстиль» започатковано роботу Академії для монтажників будівельної галузі міста та учнів професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування».

У рамках діяльності Академії проведено ряд занять з фірмами-виробниками сучасного санітарно-технічного  обладнання, а саме:

-         ДП «ГЕРЦ — Україна» (Австрія),

-         фірмами: «REHAU» (Німеччина),

-         «Wavin Ekoplastik» (Чехія),

-         «SALUS Controls»  (Велика Британія),

-           «GROHE»  (Німеччина),

-           «Vaillant» (Німеччина),

-           «Bosch» (Німеччина),

-           «Dantoss» (Данія)

-           «Uponor» (Фінляндія), окремі з яких є соціальними партнерами навчального закладу.

Окремо взяте заняття — це пізнавальна інформація про матеріали, інструменти, сучасні технології, які використовуються при монтажі  санітарно-технічних систем.

Модернізація професії, впровадження новітніх технологій у навчальний процес вимагає постійного вдосконалення фахових знань педагогічних працівників. Так, майстри виробничого навчання Герасименко В.М.,  Небилиця Д.М., Казаков В.О. пройшли підвищення кваліфікації у рамках українсько-швейцарського проекту «Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні» та українсько-німецького «Професійна освіта в будівельній галузі України».

Герасименко В.М. був залучений МОН України до розробки посібника з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», електронна версія якого дана училищу для друку паперового варіанту, яким нині забезпечені учні професії. Окрім цього, майстрами в/н Герасименком В.М. та Небилицею Д.М. під керівництвом Ростецької Л.М. розроблено посібник  та збірник Інструкцій до  лабораторно-практичних занять.

З метою ознайомлення з повним ассортиментом сантехнічного обладнання інноваціями та новими технологіями делегація навчального закладу щорічно відвідує  Міжнародну виставку енергоефективного обладнання для опалення, вентиляції, кондиціювання, водопостачання,  сантехніки AquaTherm Kyiv та фестиваль InstallFestUkraine — чемпіонат України серед інсталяторів з монтажу систем опалення і водопостачання (2017, 2018).

Окрім того я, як директор училища, та представники навчального закладу брали участь у нарадах Міністерства освіти і науки України з питань функціонування та перспективи розвитку навчально-практичних центрів, тренінгах, організованих керівниками проекту Ресурсного центру ГУРТ, науково-практичній конференції «Бізнес і професійна освіта України» та у відкритті навчально-практичних центрів у закладах професійної освіти інших регіонів.

Впродовж 2016-2017 років учні навчального закладу двічі брали участь  у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності  World Skills Ukraine, започаткованого в  Україні у  2016 році за підтримки Міністерства освіти та науки України; у 2018 — у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності з професії «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», у рамках  українсько-швейцарського проекту «Державно-приватне партнерство для поліпшення санітарно-технічної освіти в Україні»,  увійшли у фінал конкурсу та вибороли  І-місце.

На даному етапі основними чинниками, що визначають стан і можливості підготовки кваліфікованого робітника, є матеріально-технічна база і використання всього спектру інноваційних, інформаційних технологій, можливість учнями проходити виробничу практику та працевлаштування на підприємствах регіону.

Керуючись цими постулатами ми шукаємо шляхи подальшої модернізації матеріально-технічної бази і професій зокрема. Так, у жовтні 2018  відкрився навчально-практичний центр з професії  «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», на І-й квартал 2019 заплановано відкриття НПЦ з професії «Штукатур» за підтримки соціального партнера – Фабрики будівельних сумішей «БудМайстер»;  – навчально-практичного центру з професії «Маляр» ТзОВ «Снєжка-Україна».

Окрім того, ми розширюємо коло співпраці як з професійно-технічними навчальними закладами України (ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти будівельних технологій Харківської області), так і зарубіжжя (технічна школа Чехської республіки та професійна школа «Манфредіні» з м. Есте, провінція Падова (Італія),  директор якої відвідав з офіційним візитом наш заклад і я, як директор, в числі делегації області познайомилася з їх професійною школою. Як результат — підписано договір про співпрацю з метою наближення професійно освіти України до європейських стандартів.

На часі – підписання договору про співпрацю з фірмою «REXAU», лабораторний стенд  якої уже розміщено в лабораторії НПЦ сантехнічного обладнання і устаткування.

Окрім того, за звітний період оновлено майстерні та придбано необхідне обладнання, інструменти для підготовки кваліфікованих робітників з професій: «Маляр», «Монтажник санітарно-технічних систем і устаткування», «Монтажник гіпсокартонних конструкцій», «Штукатур». Реконструйовано коридори навчального корпусу та корпусу майстерень, їдальня, хол навчального закладу, побудовано пандус для потреб людей з обмеженими можливостями.. Продовжується реконструкція роздягальні та санітарних кімнат спортивної зали.

Це і є, на наше переконання, підтвердженням того, що у ринкових умовах сьогодення соціальне партнерство стає найважливішим засобом підвищення якості професійно-технічної освіти і адаптації випускників  до нових економічних умов.

            Невід’ємною складовою навчального процесу є організація різних форм позаурочної виховної роботи

Щорічно, впродовж звітного періоду, проводяться загальноучилищні заходи, старт яким дає перший урок за тематикою, рекомендованою Міністерством освіти і науки України. Серед позакласних заходів  уроки мужності, години пам’яті та скорботи, лінійки-реквієм, інформаційно-пізнавальні просвітницькі виховні години до історично-визначених державних дат України та регіону.

Тричі на рік проводяться тижні правових знань (до Дня юриста, до Міжнародного Дня прав людини, до Міжнародного жіночого Дня), в проведенні яких активу участь беруть представники державних установ та громадських організацій.

Проводяться літературно-музичні композиції (до Дня працівників освіти, до Дня української писемності та мови у рамках проведення тижня української мови та писемності, до Міжнародного Дня рідної мови.

  З метою більш широкого кола залучення учнів до здорового способу життя традиційно проводяться: Олімпійські уроки, спортивні свята до Дня фізичної культури і спорту, спортивно-розважальні ігри до Дня Покрови, Українського козацтва, захисника України, художньо-театрилізовані  спортивні змагання «Нумо-хлопці», турніри з волейболу, баскетболу, міні-футболу, тенісу, а в гуртожитку — з шахів, шашок, тенісу.

У 2017 – 2018 навчальному році спортивні команди юнаків стали призерами в трьох видах спорту: друге місце – настільний теніс та баскетбол, третє – волейбол  (керівник фізичного виховання Руденка Є.В.).

З метою профілактики негативних явищ в молодіжному середовищі, пропаганди здорового способу життя та безпеки життєдіяльності налагоджена співпраця з обласним наркодиспансером, громадськими організаціями, міською спілкою воїнів-інтернаціоналістів,спілкою учасників АТО, навчальним центром прикордонної служби “Оршанець”, організацією «ІНСАЙТ» та «АСЕТ,  благодійною організацією “Від серця до серця”, якою впродовж звітного періоду охоплено 146 учнів, 8 з яких отримали сертифікати, як юні-тренери». Проводяться години спілкування з психологом. Активно працює Клуб «За здоровий спосіб життя» (кер. Самарська Л.А.).

З метою недопущення правопорушень, пияцтва, наркоманії та інших негативних явищ, постійно здійснюється взаємодія та обмін інформацією між навчальним закладом та відповідальними органами місцевих рад, прокуратурою, відділами ювенальної превенції Національної поліції, службами в справах дітей, обласним наркологічним диспансером, батьками.

І якщо у 2012/13 н.р. інформаційним центром МВС України було обліковано 6 злочинів, скоєних учнями училища, то впродовж останніх 5 років офіційно не обліковано фактів скоєння злочинів учнями училища.

Надзвичайно важливе місце в роботі педагогічного колективу займає соціальний захист учнів з числа  сиріт, позбавлених батьківського піклування та учнів, які перебувають під опікою. Всі вони своєчасно отримують стипендію, харчування та матеріальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

За п’ять років, з 2013 кількість дітей означених категорій сягає 140 осіб.

Учні, стан здоров’я яких потребував кращого були направлені на оздоровлення  в Черкаський обласний дитячий кардіоревматологічний санаторії «Городище», Черкаський обласний дитячий санаторій «Сосновий бір» та в дитячий протитуберкульозний санаторій «Руська Поляна». Впродовж 2016/17, 2017/18 н.р. оздоровилося  – 13 учнів.

Одним із видів захисту організму як дитячого так і дорослого є вакцинація. Проти дифтерії та правця впродовж 2-х останніх навчальних років безкоштовно охоплено вакциною 105 учнів та 25 працівників училища.

Використання коштів загального та спеціального фондів.

Щорічно в навчальному закладі проводяться  поточні ремонтні роботи з метою осучаснення навчально-виробничих приміщень та місць загального користування. Так, за звітний період  виконані роботи з благоустрою будівлі та приміщень навчальних майстерень: частковий ремонт даху, утеплення фасаду, заміна вікон та енергозберігаючі, облаштування навчальних лабораторій.

Проведені роботи із заміни сантехнічних вузлів та ремонт сходових клітин.

Проведені ремонтні роботи в навчальному корпусі, а саме: благоустрій центрального та дворового входів, фойє, навчальних та адміністративних кабінетів спортивного залу, коридорів ІІ-го та ІІІ-го поверхів, сховища.

Створено  методичний кабінет та сучасний конференц-зал.

Осучаснено приміщення їдальні.

В учнівському гуртожитку зроблений ремонт покрівлі, душових кабін для юнаків та дівчат; відремонтовано сходові клітини, кімнати загального використання, коридори.

Сума, витрачена на вищеозначені види робіт становить 1395 тис.грн.

За звітний період придбано:

-      учнівські меблі на суму 255,0 тис.грн;

-      інструменти та обладнання для навчальних цілей  на суму 562,6 тис.грн;

-      комп’ютерну техніку  на суму 73,7 тис.грн;

-      телевізор – 4,4 тис.грн.

-      навчальні стенди  -114,5 тис.грн.;

-      методична література – 11,8 тис.грн;

-      вогнегасники на суму 6,0 тис.грн.

Загальна сума витрачених коштів на придбання — 1028,0 тис.грн.